Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Rodinné centrum Skřítek Opavsko

 

Prvopočátek rodinného centra na Opavsku, byl v Bohuslavicích. V Bohuslavicích cvičíme hodiny s dětmi v místním Kulturním domě ). Zahájili jsme svou činnost začátkem října r. 2008. K zápisu přišlo sedmnáct dětí. V září nám odešla polovina dětí do Mateřské Školy. Ale i přesto máme zapsáno od  září r. 2009 dvacet jedna dětí, které budou navštěvovat naše hodiny.

Druhá otevřená herna, byla ve Štěpánkovicích . Ve Štěpánkovicích cvičíme hodiny s dětmi, v Základní Škole v klubovně Klubu maminek. Zahájili jsme svou činnost koncem listopadu r. 2008. K zápisu přišlo dvacet jedna dětí. V září nám, stejně tak jako v Bohuslavicích, odešla jedna celá skupinka dětí do Mateřské školy. Od září r. 2009 máme ve Štěpánkovicích čtyřicet pět dětí, které budou navštěvovat naše hodiny.

Třetí naše herna vznikla v Bělé. V Bělé jsme začali cvičit v Mateřské školce. Po měsíci jsme se však přesunuli do Základní Školy do tělocvičny. Zahájili jsme svou činnost začátkem března r . 2009. K zápisu přišlo dvanáct dětí. Pravidelně však docházelo jen osm dětí. Od září roku 2009 začalo docházet na hodiny jen pět dětí. I přes tak malý počet, jsme na hodiny dojížděli. 25.ledna jsme v Bělé cvičili naposled a další kurz neotevřeli.

Čtvrtá otevřená herna byla v Bolaticích. V Bolaticích cvičíme hodiny s dětmi na koupališti v fitcentrum. Zahájili jsme svou činnost v půlce měsíce dubnu r. 2009. K zápisu přišlo dvacet pět dětí. Do týdne jsme měli nárůst třiceti osmi dětí. Což bylo neskutečně krásné, že maminky mají takový zájem. Moc nás to potěšilo a také nám to dodalo energii do naší práce. Od září r. 2009 máme zapsáno na hodiny čtyřicet sedm dětí, které budou navštěvovat naše hodiny.

Pátá herna vznikla v Oldřišově. V Oldřišově jsme začali cvičit hodiny od září r.2009 a to na OÚ Oldřišov v zasedací místnosti. K zápisu přišlo dvanáct dětí a k dnešnímu dni dochází na hodiny osmnáct dětí.

Šestá herna vznikla v Dolním Benešově. V Dolním Benešově jsme začali cvičit 24.listopadu 2009 v  Kulturním domě. K zápisu přišlo jedenáct dětí. Dnes dochází na hodiny dvacet dětí.

Hned na to vznikla sedmá herna v Kobeřicích. V Kobeřicích jsme začali cvičit 4.prosince v ZŠ Kobeřice. K zápisu přišli čtyři děti. Dnes na hodiny dochází devatenáct dětí.

Děti nám do všech heren neustále přibývají. Když to vše shrneme dohromady, tak do našich heren na Opavsku, chodí k dnešnímu dni celkem sto osmdesát devět dětí. Jsme nesmírně potěšeni zájmem o naši práci. Touto cestou, by jsme chtěli poděkovat všem, kteří nám umožnili prostory k cvičení. Děkujeme za vstřícnost a podporu i ve vybavení heren.

  

 Budeme se nadále těšit další na spolupráci.